Gwarancja

Kupuj z gwarancją

Wszystkie urządzenia dostępne na naszej stronie są objęte gwarancją. W opisach urządzeń znajdują się szczegółowe informacje na temat czasu gwarancji.

Gwarancji na oczyszczacze udzielają dystrybutorzy tych urządzeń – karty gwarancyjne załączamy do przesyłki.

Maski antysmogowe i filtry do nosa są artykułami higienicznymi i nie podlegają wymianie. W razie ewidentnej wady towaru,prosimy o kontakt.

Clean Air Solutions Sp z o.o. udziela  gwarancji na mierniki jakości powietrza Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node, oraz urządzenia Wynd.

Zasady Gwarancji na urządzenia Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node, Oczyszczacz Wynd, miernik Wynd Tracker

1.    Gwarancja udzielana jest na okres 1 roku (12 miesięcy), począwszy od daty otrzymania urządzenia. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia pod adres serwisu firmy Clean Air Solutions Sp z o.o: Clean Air Solutions Sp zo.o. Serwis,MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki ( adres email: [email protected])  a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

2.    W przypadku braku możliwości usunięcia wady przysługuje: zwrot pieniędzy lub wymiana.

3.    W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z kopią faktury zakupu. W przypadku braku faktury zakupu- gwarancja traci ważność.

4.    Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie pod adres serwisu firmy Clean Air Solutions Sp z o.o:
Clean Air Solutions Sp zo.o. Serwis,MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki
 odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu.

5.    Reklamujący pokrywa koszty dostarczenia urządzenia pod wskazany adres (w tym przypadku adres serwisu firmy Clean Air Solutions Sp z o.o: Clean Air Solutions Sp zo.o. Serwis,MBE, ul.Bairda 56/4,05-825 Grodzisk Mazowiecki . Reklamujący bierze na siebie odpowiedzialność za zaginięcie urządzenia w czasie dostarczenia.

6.    Clean Air Solutions Sp zo.o.  zobowiązuje się  pokryć koszty dostarczenia naprawionego urządzenia do reklamującego i bierze odpowiedzialność za zaginięcie urządzenia w tym czasie.

7.    Gwarancje nie obejmuje:
– konserwacji,
– ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
– wad powstałych w skutek zdarzeń losowych;

8. Gwarancja traci ważność z powodu:
– uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
– naprawy urządzenia bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione;
– uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji
w tym instrukcji obsługi, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.