Gwarancja

Kupuj z gwarancją

Wszystkie urządzenia dostępne na naszej stronie są objęte gwarancją. W opisach urządzeń znajdują się szczegółowe informacje na temat czasu gwarancji.

Gwarancji na oczyszczacze udzielają dystrybutorzy tych urządzeń – karty gwarancyjne załączamy do przesyłki.

Maski antysmogowe i filtry do nosa są artykułami higienicznymi i nie podlegają wymianie. W razie ewidentnej wady towaru,prosimy o kontakt.

Clean Air Solutions Sp z o.o. udziela  gwarancji na mierniki jakości powietrza Laser Egg, Laser Egg2, Air Visual Node, oraz urządzenia Wynd.

Zasady Gwarancji na urządzenia: Laser Egg, Air Visual, Oczyszczacz Wynd

1.    Gwarancja udzielana jest na okres 1 roku (12 miesięcy), począwszy od daty otrzymania urządzenia. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia pod adres serwisu Clean Air Solutions Sp z o.o. Serwis MBE, ul. STASZICA 1D LOK.2, 05-800 PRUSZKÓW ( adres email: [email protected])  a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

2.    W przypadku braku możliwości usunięcia wady towaru, klientowi przysługuje: zwrot pieniędzy lub wymiana urządzenia na nowe.

3.    W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z kopią faktury zakupu. W przypadku braku faktury zakupu – gwarancja traci ważność.

4.    Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu na adres serwisu firmy Clean Air Solutions Sp z o.o:
Clean Air Solutions Sp z o.o. Serwis MBE, ul. STASZICA 1D LOK.2, 05-800 PRUSZKÓW

5.    Reklamujący pokrywa koszty dostarczenia urządzenia pod wskazany adres. Reklamujący bierze na siebie odpowiedzialność za zaginięcie urządzenia w czasie dostarczenia.

6.    Clean Air Solutions Sp z o.o.  zobowiązuje się  pokryć koszty dostarczenia naprawionego urządzenia do reklamującego i bierze odpowiedzialność za zaginięcie urządzenia w tym czasie.

7.    Gwarancje nie obejmuje:
– konserwacji,
– ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia,
– wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu,
– wad powstałych w skutek zdarzeń losowych.

8. Gwarancja traci ważność z powodu:
– uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
– naprawy urządzenia bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione,
– uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
– uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji. a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.