Blog

Źródła zanieczyszczenia powietrza

Źródła zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju są naturalne lub zależne od człowieka. Różnią się m.in. w zależności od pory roku. Jedno jest niezmienne- ogromną ilość dni w roku powietrze w Polsce jest zanieczyszczone i niezdrowe, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych.

Zanieczyszczenia mogą być różnorakie, a wśród nich wyróżniamy zanieczyszczenia powietrza przez substancje stałe, ciekłe oraz gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zanieczyszczenie powietrza jako stan, gdy skład chemiczny powietrza może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt oraz na takie składowe środowiska jak woda czy gleba. Można śmiało postawić tezę, iż zanieczyszczenie powietrza jest najniebezpieczniejszym z zanieczyszczeń zagrażających środowisku, gdyż jest to zanieczyszczenie mobilne, rozprzestrzeniające się w szybki sposób w korzystnych ku temu warunkach oraz mające wpływ na pozostałe komponenty środowiska naturalnego. Wyróżniamy dwa rodzaje pochodzenia źródeł zanieczyszczenia powietrza: naturalne oraz antropologiczne (pochodzące od człowieka).

Naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza

wulkan

Oczywiście powietrze nie ulega zanieczyszczeniu jedynie poprzez działanie człowieka, choć na pewno skrótowo tak nieraz sądzimy. Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są wulkany. Wybuchy czynnych wulkanów, których obecnie na naszym globie jest około 450, sprawiają, iż do atmosfery dostają się popioły wulkaniczne oraz gazy jak CO2, SO2, H2S.

Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń są także pożary lasów (dla przykładu głośny ostatnio temat płonącej Amazonii), sawann oraz stepów. Nie bez znaczenia jest także parowanie bagien. To stąd do atmosfery przedostają się takie związki jak metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3). Bardzo duża ilość pyłów dostaje się do atmosfery na skutek działania burz piaskowych. To one niosą ze sobą całe tabuny cząstek piasku na ogromne odległości. Szacuje się, iż z burz piaskowych dostaje się do powietrza nawet 700 milionów ton pyłów w ciągu roku. Rośliny także przyczyniają się do naturalnych zanieczyszczeń powietrza, a dokładniej ich pyłki, które przedostają się do atmosfery w okresie kwitnienia roślin.

Antropogeniczne źródła zanieczyszczenia powietrza

Naturalne źródła zanieczyszczeń to mniejsza skala problemu niż te, które generowane są przez człowieka. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z działalności człowieka możemy podzielić na 4 kategorie- energetyczne, przemysłowe, komunikacyjne oraz komunalno- bytowe. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza na największą skalę są zanieczyszczenia  z domowych palenisk, lokalnych kotłowni i gospodarstw rolnych.  Złej jakości paliwa grzewcze stosowane w domowych piecach i kotłowniach przyczyniają się co roku do powstawania smogu. Chcąc więc brać odpowiedzialność za planetę, jak i za zdrowie swoje, rodziny i sąsiadów, należy spalać jedynie dobrej jakości paliwa. Ewentualnie w miarę możliwości przestawić się na ogrzewanie gazowe lub elektryczne. Smog zabija w naszym kraju co roku około 40 000 osób. Wywołując groźne choroby takie jak nowotwory, niewydolność krążenia czy astmę. To taka skala jakby każdego roku z mapy Polski znikało jedno miasto wielkości Świnoujścia.

Kolejnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest  komunikacja, a więc cały transport lądowy (samochodowy, kolejowy) oraz transport wodny.

Ważne dla jakości polskiego powietrza są też zanieczyszczenia energetyczne. Pochodzą z wszelkich procesów związanym z wydobywaniem (kopalnie, szyby wiertnicze) i spalaniem paliw. Energetyczne źródła zanieczyszczeń łączą się poniekąd z zanieczyszczeniami przemysłowymi. Wśród tych źródeł dominuje przemysł ciężki (hutnictwo, przeróbka ropy naftowej, przemysł chemiczny, itd), metalurgiczny, produkcja i wykorzystywanie rozpuszczalników, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny i pokrewne.

Podsumowując źródeł zanieczyszczenia powietrza jest wiele, a tutaj opisaliśmy pokrótce te najbardziej znaczące. Na wiele z tych źródeł mamy realny wpływ. Dbałość o czyste powietrze powinna być priorytetem. Nie tylko dla rządów, ale także dla nas. Każdy z nas ma namacalny wpływ na powietrze, które może być czystsze. Wystarczy, że częściej zrezygnujemy z jazdy samochodem lub zamienimy stary węglowy piec na nowoczesną technologię.

Komentarze

Dodaj komentarz