Blog

Toluen – dlaczego nam szkodzi i jak się go pozbyć?

Toluen – dlaczego nam szkodzi i jak się go pozbyć?

Czy wiesz że powietrze wewnątrz domu może być nawet 5 razy bardziej zanieczyszczone niż to zewnętrzne! Dlaczego? Otóż odpowiada za to szereg związków chemicznych obecnych w naszym domowym powietrzu, a należą do nich toluen, formaldehyd, benzen, ksyleny, amoniak oraz trichloroeten. Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z nich- toluenowi.

Czym właściwie jest toluen?

Toluen – dlaczego nam szkodzi i jak się go pozbyć? Toluen to inaczej metylbenzen lub phenylmetan. Jest to związek chemiczny, który posiada zastosowanie podczas przygotowywania farb, jest też rozcieńczalnikiem. Zalicza się go do grupy węglowodorów aromatycznych. Toluen jest także składnikiem środków dezynfekujących oraz środków myjących o ogólnym zastosowaniu. Możemy go znaleźć np. w różnego rodzaju substancjach zapachowych do domu- np. w aerozolach. Znajdziemy go też w farbach, klejach do podłóg zaprawach hydraulicznych, środkach do usuwania klejów. 

Toluen jest substancją wysoce aromatyczną bezbarwną i występuje jako płyn. Jest to substancja wysoce łatwopalna, dlatego absolutnie nie powinna znaleźć się przy jakichkolwiek źródłach zapłonu.

Szkodliwość toluenu

Toluen w wysokich stężeniach (np. w powietrzu) może wywoływać ostre reakcje. Jest on toksyczny w następujących ilościach, zależnie od sposobu kontaktu z substancją:

– ostra toksyczność (doustnie, LD50): mg/kg (droga pokarmowa szczur) > 2000,

– ostra toksyczność (wdychanie, LD50): mg/l (pary) (4h) > 20,

– ostra toksyczność (przez skórę, LD50): mg/kg Królik > 15800.

Dotąd dość wnikliwie badano toksyczność toluenu, wiadomo jednak, iż jest to kłopotliwe i najczęściej testy przeprowadzane są w laboratoriach na zwierzętach. Do potencjalnych skutków ostrych zaliczymy w przypadku toluenu:

wdychanie – pary w wysokich stężeniach działają odurzająco, mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości,

kontakt ze skórą – długotrwały lub częsty kontakt powoduje zaczerwienienie, swędzenie, pękanie skóry, egzemę; toluen odtłuszcza skórę,

kontakt z oczami – zaczerwienienie, pieczenie oczu,

połknięcie – duże ilości toluenu powodują utratę przytomności, możliwe są mdłości, bóle i zawroty głowy, uczucie zatrucia, biegunka oraz wymioty, toluen powoduje podrażnienie jamy ustnej oraz gardła.

Ze względu na niepełne wciąż badania nad toluenem, nie znamy jego właściwości rakotwórczych czy mutagennych. Podejrzewa się, iż toluen jest szkodliwy dla dziecka w łonie matki (działanie teratogeniczne). Nieznana jest toksyczność reprodukcyjna toluenu. Toluen i substancje mu pokrewne będą wyjątkowo groźne i niebezpieczne dla osób borykających się z alergiami w tym z astmą.

Jak pozbyć się lub ograniczyć toluen w swoim domu?

Bueair SensePlus For Designers

By dom był bezpieczny, należałoby pozbyć się całkiem lub ograniczyć występowanie w nim substancji takich jak toluen. Gdy nasz dom jest zanieczyszczony, mówimy o czymś takim jak Syndrom Chorego Budynku- SBS. Chory budynek to taki, w którym przebywając cierpimy często lub przewlekle na bóle głowy, złe samopoczucie, mamy dolegliwości alergiczne, zaczynają pojawiać się nawet choroby nowotworowe. Brzmi dość groźnie i takie właśnie jest- przecież w domach spędzamy ogromną część naszego życia będąc niemal non stop narażonymi na działanie niebezpiecznych, chemicznych substancji.

Jak pozbyć się toluenu i innych podobnych mu substancji?

Robiąc zakupy z chemii budowlanej, nie wybieraj wszystkiego „jak leci”. Zwracaj uwagę na wyroby ekologiczne- tyczy się to farb, klejów, lakierów chemoutwardzalnych do parkietów i innych. Zwracaj uwagę na atesty i certyfikaty. Wybierając farby, wybieraj te na bazie wody zamiast tych na bazie rozpuszczalników. Istotną sprawą jest sprawdzenie na opakowaniu zawartości lotnych związków organicznych- LZO. Im mniejsza zawartość, tym lepiej. LZO mają negatywny wpływ tak na środowisko, jak i na człowieka- działają one destrukcyjnie na nasz układ oddechowy, a także krwionośny. Wszelkie produkty chemii budowlanej stosujmy zawsze zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją. Tak jak w przypadku farb, także lakiery możemy wybrać takie, które zrobione są na bazie wody.

Rośliny w walce z toluenem

Wiele roślin doniczkowych, dość pospolitych w naszych domach, może skutecznie pomagać nam w walce ze szkodliwą chemią. Roślina dostarcza tleny, nawilża powietrze oraz wchłania szkodliwe substancje. Do tych najbardziej pożytecznych pod tym względem zaliczymy daktylowca, difenbachię, dracenę, figowca, paproć, sansewierię i skrzydłokwiat.

Komentarze

Dodaj komentarz