Blog

Koalicja firm – podejmujemy walkę z epidemią!

Garść dobrych wieści w tym trudnym czasie!

Od początku epidemii co chwile słyszymy o wspaniałych oddolnych inicjatywach. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy powstają różne zbiórki pieniędzy, które sprawiają że trudna rzeczywistość staje się bardziej znośna.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią jednej z nich!

Z inicjatywy Warsaw Genomics powstała Koalicja Firm. Dzięki niej udało się wykonać 30.000 testów na rzecz wspólnej walki z epidemią koronawirusa.

Zespół Warsaw Genomics stanowią lekarze i naukowcy, których główną misją jest stworzenie i przekazanie pacjentom możliwie dokładnych testów genetycznych opartych o najnowsze osiągnięcia światowej nauki. To oni sprawili, że uruchomienie badań było możliwe. Brakowało tylko funduszy na przeprowadzenie testów. Tu do akcji wkroczyła Koalicja firm wspierających walkę z koronawirusem.

Dzięki przekazanym środkom finansowym o łącznej wysokości 10.917.032 zł zrealizowano bezpłatnie 27 293 testów genetycznych na rzecz szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych – dla pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, a także podopiecznych i personelu domów opieki społecznej.

Cieszymy się, że mogliśmy chociaż w niewielkim stopniu przyczynić się do sukcesu tej akcji.  Dziękujemy wszystkim pozostałym firmom i instytucjom, które tak jak my dołączyły do Koalicji firm. Ale przede wszystkim dziękujemy Warsaw Genomics za wszystko co robią!

Komentarze

Dodaj komentarz