Blog

Blueair – cząsteczki, wirusy i bakterie

Blueair – Cząsteczki, wirusy i bakterie

Oczyszczacze powietrza są zaprojektowane tak, aby usuwać z powietrza zarówno bardzo drobne, jak i większe cząsteczki. Większość zanieczyszczeń pochodzi z niecałkowitego spalania paliw kopalnych w silnikach samochodowych, procesów przemysłowych i elektrowni, ale też z naturalnych źródeł spalania, takich jak pożary lasów i zarośli. Oprócz tego w powietrzu znajdują się kurz piaskowy, pyłki, pleśń, wirusy i bakterie. Zanieczyszczenia cząsteczkowe to również kurz domowy, sierść zwierząt i dym papierosowy. Ich skuteczne usuwanie przyczynia się do zdrowszego środowiska wewnętrznego.

Pył zawieszony

Pył zawieszony (lub PM) to termin określający mieszaninę cząstek stałych i cieczy znajdujących się w powietrzu. Ich głównymi składnikami są czarny węgiel, siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, pył mineralny i woda. Gdy cząsteczki występują razem z gazami, na pył zawieszony stosuje się określenie aerozol atmosferyczny.

porownanie-wielkosci-zanieczyszczen-oddech-to-zycie

źródło: Blueair: Performance book

Wydajność filtracji

Wydajność filtracji oznacza, jaki procent zanieczyszczeń jest usuwany z powietrza po jednokrotnym przejściu przez filtr. Im ten odsetek jest wyższy, tym większa wydajność.

Mimo że wydajność filtracji (lub też „wydajność pojedynczego przejścia”, jak się ją czasami nazywa) jest powszechnie stosowanym parametrem, należy pamiętać, że nie jest ona najlepszym miernikiem rzeczywistej wydajności oczyszczacza powietrza. Pokazuje ona tylko wydajność filtra, ale nie mówi nic o ogólnej szybkości i zdolności oczyszczacza powietrza do usuwania zanieczyszczeń z pomieszczenia. Dlatego pod uwagę zawsze należy wziąć zarówno wydajność, jak i wskaźnik czystego powietrza dostarczanego przez urządzenie (CADR).

Udowodniono, że technologia HEPASilent™ stosowana w produktach Blueair wyłapuje co najmniej 99,97% cząstek o wielkości do 0,1 mikrometra. Wysoka wydajność filtracji technologii HEPASilent™ w połączeniu z wysokim przepływem (dzięki mniej gęstym filtrom) zapewnia duży wskaźnik CADR.

W maju 2017 roku i styczniu 2018 roku przeprowadzono testy w RISE Research Institutes of Sweden AB w celu sprawdzenia skuteczności filtracji w technologii HEPASilent™. Dwa nośniki filtracyjne stosowane w Blueair Classic i Pro zostały przetestowane z naładowanymi cząsteczkami zgodnie z metodą określoną w normie europejskiej EN 1822-5:2009. Wyniki wykazały, że technologia HEPASilent™ ma wydajność filtracji co najmniej 99,97% dla cząstek o wielkości do 0,1 mikrometra.

wydajnmosc-filtracji-blueair-oddech-to-zycie

źródło: Blueair: Performance book

Nanocząsteczki

Nanocząsteczki (ultradrobne cząsteczki) są zwykle definiowane jako cząsteczki o wielkości od 1 nanometra (nm) do 100 nanometrów. Te, które unoszą się w powietrzu, pochodzą z naturalnych źródeł, ale też z różnego rodzaju spalania (m.in. paliw z pojazdów, paliw kopalnych lub odpadów). Przykładami unoszących się w powietrzu nanocząsteczek są sadza, kurz i wirusy.

Technologia HEPASilent™ firmy Blueair została przetestowana pod kątem usuwania cząstek o wielkości do 100 nm (0,1 mikrometra), a technologia HEPASilent Ultra™ została przetestowana pod kątem usuwania cząstek aż do 30 nm (0,03 mikrometra).

W listopadzie 2020 roku przeprowadzono testy redukcji nanocząstek w Life Science Research Laboratory w Koriyamie w Japonii. W teście jednostkę Blueair HealthProtect™ 7770i umieszczono w komorze testowej ze stali nierdzewnej o pojemności 30 m3, a do komory dodano cząstki chlorku potasu o wielkości od 30 do 100 nm za pomocą generatora cząsteczek. Zmierzono początkowe stężenia cząsteczek o różnych rozmiarach. Oczyszczacz powietrza pracował następnie z najwyższą prędkością. Co 30 sekund mierzono stężenie cząsteczek w komorze. Po 15 minutach ich całkowite stężenie w komorze testowej zmniejszyło się o ponad 99%.

nanoczasteczki-blueair-oddech-to-zycie

źródło: Blueair: Performance book

Wskaźnik dostarczanego czystego powietrza CADR

Wydajność filtracji systemu w połączeniu z przepływem czystego powietrza oczyszczacza powietrza określa, jak dobrze urządzenie oczyszcza powietrze. Tylko połączenie tych dwóch czynników pozwala na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń.

Zdolność oczyszczacza powietrza do usuwania cząsteczek jest zwykle określana przez wskaźnik szybkości dostarczania czystego powietrza, czyli CADR (Clean Air Delivery Rate). Im wyższa wartość CADR, tym oczyszczacz wytwarza więcej czystego powietrza i tym lepiej oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

Testy i wyniki Blueair

Firma Blueair przeprowadziła szeroko zakrojone testy CADR i szybkości usuwania dla szerokiej gamy cząstek stałych, takich jak PM2,5, pyłki, pleśń, wirusy i bakterie. Kliknij w grafikę i sprawdź dane dotyczące wydajności.

wydajnosc-blueair-oddech-to-zycie

Wskaźnik usuwania zanieczyszczeń

CADR nie tylko wskazuje, ile przefiltrowanego powietrza dostarcza oczyszczacz powietrza, ale jest również miarą tego, jak szybko urządzenie jest w stanie usunąć zanieczyszczenia z powietrza. Urządzenie z wysokim CADR jest w stanie szybciej oczyścić powietrze w pomieszczeniu o określonej wielkości niż urządzenie z niższym CADR. Ilość zanieczyszczeń usuwanych przez jednostkę w określonym czasie określana jest jako wskaźnik usuwania zanieczyszczeń (%). Jest on obliczany poprzez porównanie początkowej ilości zanieczyszczeń z ilością zanieczyszczeń pozostałych po upływie określonego czasu. Im wyższy wskaźnik usuwania, tym mniej cząstek pozostaje w pomieszczeniu.

Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa

Powietrze w pomieszczeniach zawiera wirusy i bakterie. Mogą one zostać wyłapane przez oczyszczacz powietrza dzięki technologiom HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™. Mimo, że drobnoustroje są bardzo małe (mierzą zwykle około 0,02–5 mikrometrów), połączenie filtracji mechanicznej i elektrostatycznej pozwala skutecznie usunąć je z powietrza.

W ekstremalnych warunkach bakterie mogą zacząć rozwijać się wewnątrz oczyszczacza powietrza. Najczęściej zdarza się to, gdy urządzenie jest używane rzadko lub przez bardzo długi czas jest wyłączone. W produktach Blueair zastosowano szereg technologii zapobiegających rozwojowi i dezaktywujących przechwycone drobnoustroje.

Inaktywacja bakterii

Podczas pracy oczyszczacz powietrza z technologią HEPASilent™ lub HEPASilent Ultra™ łączy filtrację elektrostatyczną i mechaniczną. Tym samym ma zdolność dezaktywacji bakterii wychwyconych przez filtr.

W lutym 2020 roku przeprowadzono testy w Centrum Testowym Blueair w Bombaju w Indiach, aby zweryfikować zdolność technologii HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™ do inaktywacji drobnoustrojów na filtrze. Testy przeprowadzono na jednostce Blueair Classic 280i, ale wyniki są uważane za reprezentatywne dla wszystkich modeli opartych na technologiach HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™.

W testach urządzenie pracowało przez trzy godziny przy najwyższej prędkości, w normalnym środowisku wewnętrznym z otwartymi oknami, aby zebrać bakterie, które można zwykle spotkać w takich warunkach.

Następnie oczyszczacz powietrza został przeniesiony do sterylnej komory testowej, gdzie pracował z najwyższą prędkością przez kolejne 36 godzin. Po teście filtr jednostki został przeanalizowany i porównany z filtrem referencyjnym z innej jednostki 280i zbierającej bakterie przez 3 godziny w tych samych warunkach.

Wyniki testu wykazały, że liczba drobnoustrojów na filtrze z jednostki działającej przez 36 godzin została zmniejszona o 99% w porównaniu z liczbą drobnoustrojów znalezionych na filtrze referencyjnym.

GermShield™

Technologia GermShield™ zastosowana w modelach HealthProtect™ zapewnia całodobową ochronę przed wirusami i bakteriami, gdy urządzenie jest w trybie gotowości. W trybie czuwania kontynuuje monitorowanie pomieszczenia oraz eliminuje drobnoustroje i zapobiega rozwojowi bakterii na filtrze.

GermShield™ wykorzystuje opatentowaną technologię czujników Blueair do oceny warunków panujących w środowisku, takich jak wysoka temperatura i wilgotność, które sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów. Gdy określone parametry zostaną przekroczone, GermShield™ automatycznie aktywuje niski przepływ powietrza, który wysusza zarazki, skutecznie je zabijając. Jednocześnie ładowanie plazmowe (zoptymalizowana sekwencja elektrostatyczna) jest używane do stworzenia takiego środowiska wewnątrz oczyszczacza powietrza, które zapobiega dalszemu wzrostowi bakterii.

W sierpniu i wrześniu 2020 roku przeprowadzono serię testów, aby zweryfikować zdolność technologii GermShield™ do inaktywacji wirusów i bakterii. Zostały one przeprowadzone w Guangdong Detection Center of Microbiology w Chinach na modelach Blueair HealthProtect™ 7410i i 7710i, które uznano za reprezentatywne dla wszystkich modeli z technologią GermShield™. W trakcie badań do komory testowej, w której znajdował się oczyszczacz powietrza, wpuszczano nebulizowane (kropelkowe) mieszaniny zawierające bakteriofaga MS2 (ATCC 15597-B1) i bakterieStaphylococcus epidermidis. Następnie włączono oczyszczacz powietrza w celu zebrania uwolnionych kropelek. Po przejściu urządzenia w tryb czuwania, ale przy włączonej funkcji GermShield™ na 24 godziny, przeanalizowano filtry urządzenia. Analiza wykazała, że ​​co najmniej 89% wirusów i co najmniej 82% bakterii zostało inaktywowanych.

W grudniu 2020 roku i marcu 2021 roku przeprowadzono serię testów, aby zweryfikować zdolność technologii GermShield™ do zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów. Testy przeprowadzono w Guangdong Detection Center of Microbiology w Chinach na wszystkich modelach Blueair HealthProtect™. W trakcie badań nebulizowane (kropelkowe) mieszaniny zawierające bakterie Escherichia coli (E. coli) były uwalniane do komory badawczej, w której znajdował się oczyszczacz powietrza. Następnie włączono go w celu zebrania uwolnionych cząsteczek. Do dalszej analizy pobrano próbkę kontrolną. Po umieszczeniu urządzenia w trybie czuwania z aktywowaną funkcją GermShield™ na 36 godzin, filtry urządzenia zostały przeanalizowane i porównane z pobraną wcześniej próbką kontrolną. Wynik wykazał 0% wzrost drobnoustrojów, a ich liczba na filtrach była o ponad 99,99% niższa w porównaniu z próbką kontrolną.

GarmShield-blueair-oddech-to-zycie

źródło: Blueair: Performance book

Usuwanie koronawirusa w oczyszczaczach Blueair

W kwietniu 2021 firma Blueair przeprowadziła testy w laboratorium Biosafety Level 3 w MRI Global w Kansas City w USA. Dotyczyły one zdolności do usuwania koronawirusa z powietrza. Ze względów praktycznych i związanych z bezpieczeństwem testy przeprowadzono w komorze biologicznej klasy III o wymiarach 13 ft³.

Niedziałający oczyszczacz powietrza Blueair HealthProtect™ 7410i został umieszczony w komorze testowej, do której został wprowadzony wirus SARS-COV-2 w postaci aerozolu. Powietrze w komorze było cyrkulowane przez wentylator przez 10 minut, aby zapewnić równomierne rozprzestrzenianie się wirusa w całym obszarze testowym. Po upływie tego czasu, gdy oczyszczacz powietrza był nadal WYŁĄCZONY, odczyty stężenia wirusa w powietrzu były dokonywane co 30 sekund przez 5 minut. Cały proces powtórzono trzykrotnie. Średnia z trzech odczytów po 5 minutach została obliczona i zdefiniowana jako linia bazowa do dalszej analizy.

usuwanie-koronawirusa-blueair-oddech-to-zycie

Powyższy proces został powtórzony, ale z włączonym oczyszczaczem powietrza po 10-cio minutowej cyrkulacji powietrza przez wentylator. Odczyty stężenia wirusa w powietrzu były ponownie dokonywane co 30 sekund przez 5 minut. Powtórzono to trzy razy. Średnia z trzech odczytów po 5 minutach została obliczona i porównana z wartością bazową przy wyłączonym oczyszczaczu powietrza.

Wyniki wykazały, że 99,99% wirusa SARS-COV-2 w postaci aerozolu zostało usunięte przez oczyszczacz z powietrza w komorze testowej.

seria-blueair-oddeech-to-zycie

Komentarze

Dodaj komentarz